Get Adobe Flash player
Mój koszyk: 0 produkt(ów)   |   0,00 zł do koszyka

Kategorie


Newsletter

Podaj swój adres e-mail aby otrzymywać nasz newsletter:

Warunki odbioru i dostawy

Poznaj oferowane
przez nasz opcje
dostawy oraz ich
koszt zobacz więcej

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.

Sprzedającym jest DKN Info Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Łazy 25 NIP 959-157-88-81 Regon 292817861, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000162367.

Dkninfo.pl to sklep gdzie szybko i bezpiecznie można kupić artykuły, serwery, komputery, oprogramowanie, RTV i multimedia w atrakcyjnych cenach. DKN Info Sp. z o.o. dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt:
E-mail:sklep@dkninfo.pl.pl
Telefon: 413431489 lub 226597011

Kupującym w sklepie internetowym dkninfo.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu dkninfo.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia jako DOSTĘPNE OD ZARAZ. dkninfo.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

DKN Info Sp. z o.o. ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru . W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.
Wszystkie towary oferowane przez sklep.dkninfo.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.

Cena

Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu i wliczoną opłatę KGO).

Zamówienia

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej www.sklep.dkninfo.pl
Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę).
Kupujący upoważnia dkninfo.pl do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza .W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w dkninfo.pl wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.

Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje

  • w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru
  • w przypadku płatności przelewem – numer konta

Kupujący bezwzględnie zobowiązany jest potwierdzić zamówienie. W momencie potwierdzenia zamówienia przez kupującego następuje rezerwacja zamówionego towaru. Brak potwierdzenia może skutkować opóźnieniem lub anulowaniem zamówienia.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. sklep.dkninfo.pl będzie upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od DKN Info sp. z o.o. jego realizacji.

Formy płatności

Wpłata na konto przed wysyłką
W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta dkninfo.pl oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.

Płatność za pobraniem

W tym przypadku Kupującemu umożliwia się dokonanie zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport”).

Uwaga! Opcja ważna tylko w przypadku przesyłek gdzie kwota pobrania nie przekracza 12000 zł.

Dostawa i transport

Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników
1. Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
2. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
3. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 15:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 18 godzin.
Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany sprzęt (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez kupującego.

Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:
- Poczty Polskiej- standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od momentu wysłania. Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłany jest sprzęt o wadze do 10 kg i wartości do 300 zł;

- Firm kurierskich- standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 300 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg (nie dotyczy zamówień z wykupioną dodatkowo usługą wniesienia przesyłki do mieszkania).

W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu sklep.dkninfo.pl. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. Powinien on zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do sklep.dkninfo.pl. Brak tego protokołu uniemożliwia wymianę sprzętu na nowy lub otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych

W chwili odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki należy bezwzględnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do dkninfo.pl. Brak tego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce.

Kupujący ponadto zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z dkninfo.pl pod nr telefonu podanym na stronie internetowej www.dkninfo.pl, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od momentu doręczenia przesyłki.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych i innych zastrzeżeń opisanych powyżej rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego podpisem przedstawiciela firmy kurierskiej. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u odbiorcy przesyłki.

Gwarancje i reklamacje

Każdy zakupiony towar w sklepie dkninfo.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.

Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej.
W przypadku, kiedy odebrany towar nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację u Sprzedawcy.

Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta.

Podstawą uznania roszczeń reklamacyjnych Kupującego dotyczących wymiany towaru jest oświadczenie autoryzowanego serwisu lub gwaranta.
Nie podlega reklamacji lub wymianie towar, gdy autoryzowany serwis stwierdzi, iż zgłoszona usterka powstała w wyniku niewłaściwego zamontowania, uruchomienia lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub z instrukcją obsługi.
Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący. Jeżeli reklamacja zostaje uznana, dkninfo.pl zwraca koszty przesyłki towaru.

W celu usprawnienia procesu reklamacji konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.

Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem, nie nosi śladów użytkowania i pozostaje w oryginalnym opakowaniu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą oraz oświadczeniem zwrotu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną. Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione dkninfopl. gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 zd.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do dkninfo.pl na koszt odbiorcy.

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane wyżej, lub kontakt mailowy na adres: reklamacje@dkninfo.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury


Recykling

Ceny oferowanych produktów zawierają koszty gospodarowania odpadami (KGO) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz.U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm..

Informacja o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, zbierania, przetwarzania, recyklingu i innego niż recyklingu procesu odzyskiwania i unieszkodliwiania zużytego sprzetu *

Rodzaj produktu

Stawka jednostkowego kosztu gospodarowania odpadami liczona za sztukę sprzętu wprowadzonego w roku 2009 PLN/szt. (netto)

Chłodziarki, chłodziarko - zamrażarki

22,91

Pralki

6,27

Zmywarki

6,27

Piekarniki elektryczne

6,27

Elektryczne szyby grzejne (ceramiczne i indukcyjne)

1,60

Kuchenki mikrofalowe

1,60

Okapy kuchenne

1,60

Odkurzacze

1,64

Odbiorniki telewizyjne (CRT, LCD, PDP)

5,84

Kamery video oraz aparaty cyfrowe

0,16

Sprzęt video: odtwarzacze i nagrywarki DVD, BluRay, satelitarne dekodery cyfrowe

1,31

Sprzęt hi-fi: kina domowe, audio, amplitunery

1,31

Odtwarzacze MP3, MP4

0,05

Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii telekomunikacyjnych, w szczególności akcesoria RTV

0,76

Odkurzacze

1,64

Zamiatacze do dywanów

1,64

Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych

0,41

Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania, pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań

0,41

Tostery

0,41

Frytkownice

0,41

Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań

0,41

Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała

0,41

Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu

0,41

Wagi

0,41

Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

0,41

Kosiarki elektryczne

7,26

Podcinarki elektryczne

1,10

Pilarki łańcuchowe elektryczne

0,90

Sekatory elektryczne

0,95

Wertykulatory elektryczne

4,40

Rębarki elektryczne

5,50

* Podstawa prawna Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1495

Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo Kupujących, dkninfo.pl nawiązała współpracę z firmą platnosci.pl, która gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo. Transakcje dokonywane są na serwerze platnosci.pl (sklep nie ma do tego wglądu), na specjalnie zabezpieczonych stronach. System płatności oferowany przez platnosci.pl nie wymaga od sklepu internetowego przechowywania numerów kart płatniczych w jego bazach danych. Wszystko odbywa się na stronie platnosci.pl. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.

Postanowienia końcowe

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego dkninfo.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zawartość stron internetowych sklepu dkninfo.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
Spółka dkninfo.pl informuje, że informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach Dkninfo.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę DKN Info Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym dkninfo.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.

regulamin     strona główna     kontakt

Copyright © 2010   DKNInfo.pl

Projekt i wykonanie: Agencja interaktywna Offset Interactive

Obsługujemy
płatności

  • Przelewy24.pl